FÅ VARSLING VED STRAUMBROT

SFE <picture/>

Kundar som har registrert mobilnummeret sitt hos oss, får sms-varsling ved straumbrot. Dette gjeld anten det er planlagde utkoplingar eller straumbrot som følgje av feil i straumnettet. Ved feil vil vi først forsøke å kople om straumen og eventuelt mobilisere mannskap før vi sender ut SMS, men vi varslar kundane så raskt vi kan.

Gå inn på Mi Side for å registrere nummeret ditt, eller ring SFE Nett sitt kundesenter: 57 88 48 50. Varsel om straumbrot vert òg lagt ut her.