STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

13.11.2019 08.30

13.11.2019 14.00

Bremanger

Indre Varpe

Indre Varpe vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

11.11.2019 10.49

14.11.2019 09.00

14.11.2019 14.00

Flora

Trafokrets Storebru

Trafokrets Storebru vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

12.11.2019 14.50

Bremanger

Utkopling

13.11.2019 08.30

Innkopling

13.11.2019 14.00


Indre Varpe
Indre Varpe vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 11.11.2019 10.49

Flora

Utkopling

14.11.2019 09.00

Innkopling

14.11.2019 14.00


Trafokrets Storebru
Trafokrets Storebru vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 12.11.2019 14.50