STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

23.09.2019 09.00

23.09.2019 13.00

Selje

Trafokrets Otneim 1

Trafokrets Otneim 1 vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

19.09.2019 09.12

24.09.2019 18.00

24.09.2019 19.00

Selje

Kjøde-Sandviknes

Kjøde-Sandviknes vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

19.09.2019 09.56

24.09.2019 18.00

24.09.2019 19.00

Selje

Otneim-Leikanger-Hoddevik-Ervik-Borgund

Otneim-Leikanger-Hoddevik-Ervik-Borgund vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

19.09.2019 09.52

24.09.2019 20.30

24.09.2019 22.00

Selje

Leikanger kai

Leikanger kai vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

20.09.2019 08.44

Selje

Utkopling

23.09.2019 09.00

Innkopling

23.09.2019 13.00


Trafokrets Otneim 1
Trafokrets Otneim 1 vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 19.09.2019 09.12

Selje

Utkopling

24.09.2019 18.00

Innkopling

24.09.2019 19.00


Kjøde-Sandviknes
Kjøde-Sandviknes vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 19.09.2019 09.56

Selje

Utkopling

24.09.2019 18.00

Innkopling

24.09.2019 19.00


Otneim-Leikanger-Hoddevik-Ervik-Borgund
Otneim-Leikanger-Hoddevik-Ervik-Borgund vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 19.09.2019 09.52

Selje

Utkopling

24.09.2019 20.30

Innkopling

24.09.2019 22.00


Leikanger kai
Leikanger kai vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 20.09.2019 08.44