STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

17.02.2020 09.00

17.02.2020 13.00

Stad

Fløde

Fløde vil grunna omlegging til nytt forsyningsnett vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

13.02.2020 09.52

18.02.2020 09.00

18.02.2020 16.00

Gloppen

trafo Giljeneset

Trafo Giljeneset i Gloppen vil grunna utskifting av stolpar vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

14.02.2020 17.51

Stad

Utkopling

17.02.2020 09.00

Innkopling

17.02.2020 13.00


Fløde
Fløde vil grunna omlegging til nytt forsyningsnett vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 13.02.2020 09.52

Gloppen

Utkopling

18.02.2020 09.00

Innkopling

18.02.2020 16.00


trafo Giljeneset
Trafo Giljeneset i Gloppen vil grunna utskifting av stolpar vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 14.02.2020 17.51