STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

14.06.2021 09.00

27.06.2021 23.55

Askvoll

Trafokrets Meieriet/Askvoll

Grunna flytting av nettstasjon Meieriet i veke 24 og 25, vil kundane oppleve kortvarige utkoplingar. For at vi skal få gjort denne jobben innanfor ei fornuftig tidsramme, greier vi ikkje å varsle avbrudda tidlegare enn 5-6 timar før avbruddet finn stad. Utkoplingane vil finne stad hovudsakleg på kveld og natt. NB! Dette gjeld ikkje Kiwi-butikken. Vi beklagar ulempene dette medfører for Dykk. Mvh Driftsentralen Linja Jørn Lothe

14.06.2021 08.52

24.06.2021 09.00

24.06.2021 15.00

Bremanger

Strekninga mellom Skatestraumstunnelen Nord og Krakevik

Strekninga mellom Skatestraumstunnelen Nord og Krakevik vil grunna strekking og montering av OPGW vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

22.06.2021 09.50

24.06.2021 09.30

24.06.2021 14.00

Gloppen

deler av Søreide

deler av Søreide vil grunna omkopling vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

22.06.2021 09.34

24.06.2021 09.30

24.06.2021 14.00

Gloppen

Søreide

Straumstans: Søreide i Gloppen kommune: Den annonserte stansen torsdag er avlyst. Linja AS (SFE Nett), vaktnr. 57884800.

23.06.2021 16.41

25.06.2021 09.00

25.06.2021 12.00

Kinn

Transformaror 57550 Sjølvbyggjarvegen kurs aust

Transformaror 57550 Sjølvbyggjarvegen kurs aust vil grunna skifte av gatelys vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

22.06.2021 13.11

Askvoll

Utkopling

14.06.2021 09.00

Innkopling

27.06.2021 23.55


Trafokrets Meieriet/Askvoll
Grunna flytting av nettstasjon Meieriet i veke 24 og 25, vil kundane oppleve kortvarige utkoplingar. For at vi skal få gjort denne jobben innanfor ei fornuftig tidsramme, greier vi ikkje å varsle avbrudda tidlegare enn 5-6 timar før avbruddet finn stad. Utkoplingane vil finne stad hovudsakleg på kveld og natt. NB! Dette gjeld ikkje Kiwi-butikken. Vi beklagar ulempene dette medfører for Dykk. Mvh Driftsentralen Linja Jørn Lothe
Oppdatert: 14.06.2021 08.52

Bremanger

Utkopling

24.06.2021 09.00

Innkopling

24.06.2021 15.00


Strekninga mellom Skatestraumstunnelen Nord og Krakevik
Strekninga mellom Skatestraumstunnelen Nord og Krakevik vil grunna strekking og montering av OPGW vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 22.06.2021 09.50

Gloppen

Utkopling

24.06.2021 09.30

Innkopling

24.06.2021 14.00


deler av Søreide
deler av Søreide vil grunna omkopling vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 22.06.2021 09.34

Gloppen

Utkopling

24.06.2021 09.30

Innkopling

24.06.2021 14.00


Søreide
Straumstans: Søreide i Gloppen kommune: Den annonserte stansen torsdag er avlyst. Linja AS (SFE Nett), vaktnr. 57884800.
Oppdatert: 23.06.2021 16.41

Kinn

Utkopling

25.06.2021 09.00

Innkopling

25.06.2021 12.00


Transformaror 57550 Sjølvbyggjarvegen kurs aust
Transformaror 57550 Sjølvbyggjarvegen kurs aust vil grunna skifte av gatelys vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 22.06.2021 13.11