STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

22.03.2019 09.00

22.03.2019 12.00

Vågsøy

Raftevik unntatt tunellen

Raftevik unntatt tunellen vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

20.03.2019 09.15

22.03.2019 11.00

22.03.2019 13.00

Flora

Nedre Standal

Nedre Standal vil grunna skifte trafo vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

20.03.2019 14.24

25.03.2019 09.00

25.03.2019 10.00

Flora

Osen, Svardal og Steindal

Osen, Svardal og Steindal vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

22.03.2019 08.33

25.03.2019 09.30

25.03.2019 12.30

Vågsøy

Flister og Sandvik

Flister og Sandvik vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

21.03.2019 11.00

Vågsøy

Utkopling

22.03.2019 09.00

Innkopling

22.03.2019 12.00


Raftevik unntatt tunellen
Raftevik unntatt tunellen vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 20.03.2019 09.15

Flora

Utkopling

22.03.2019 11.00

Innkopling

22.03.2019 13.00


Nedre Standal
Nedre Standal vil grunna skifte trafo vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 20.03.2019 14.24

Flora

Utkopling

25.03.2019 09.00

Innkopling

25.03.2019 10.00


Osen, Svardal og Steindal
Osen, Svardal og Steindal vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 22.03.2019 08.33

Vågsøy

Utkopling

25.03.2019 09.30

Innkopling

25.03.2019 12.30


Flister og Sandvik
Flister og Sandvik vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 21.03.2019 11.00