STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

20.10.2020 16.00

20.10.2020 17.00

Kinn

transformator 55140 Vanverket

transformator 55140 Vanverket vil grunna Nødvendig vedlikehold vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

16.10.2020 15.13

22.10.2020 08.30

22.10.2020 15.00

Kinn

Ålvora

Ålvora vil grunna reperasjon av kabel vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

20.10.2020 12.29

Kinn

Utkopling

20.10.2020 16.00

Innkopling

20.10.2020 17.00


transformator 55140 Vanverket
transformator 55140 Vanverket vil grunna Nødvendig vedlikehold vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 16.10.2020 15.13

Kinn

Utkopling

22.10.2020 08.30

Innkopling

22.10.2020 15.00


Ålvora
Ålvora vil grunna reperasjon av kabel vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 20.10.2020 12.29