STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

11.08.2020 09.00

11.08.2020 19.00

Gloppen

Eimhjellen - Natahaugen

Straumstans: I samband med arbeid og omlegging av nettet vårt, vert det ein kort blink i Eimhjellen i Gloppen kommune tirsdag 11.aug omlag kl.09:00. Når vi er ferdige med arbeidet vert det ein ny kort blink. Dette vert truleg rundt kl.19:00.

08.08.2020 14.35

11.08.2020 09.00

11.08.2020 19.00

Gloppen

Skogheim - Brekkefossen - Heimset

Skogheim - Brekkefossen - Heimset vil grunna arbeid på høgspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

08.08.2020 14.47

11.08.2020 09.00

11.08.2020 15.00

Gloppen

Sagefossen - Nesholmen - Grønevika

Sagefossen - Nesholmen - Grønevika vil grunna arbeid på høgspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

08.08.2020 14.42

12.08.2020 09.30

12.08.2020 13.00

Kinn

Øya Kinn

Kundar på sør for vår nettstasjon på øya Kinn i Kinn kommune vil grunna arbeid på lågspent vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

08.08.2020 15.01

Gloppen

Utkopling

11.08.2020 09.00

Innkopling

11.08.2020 19.00


Eimhjellen - Natahaugen
Straumstans: I samband med arbeid og omlegging av nettet vårt, vert det ein kort blink i Eimhjellen i Gloppen kommune tirsdag 11.aug omlag kl.09:00. Når vi er ferdige med arbeidet vert det ein ny kort blink. Dette vert truleg rundt kl.19:00.
Oppdatert: 08.08.2020 14.35

Gloppen

Utkopling

11.08.2020 09.00

Innkopling

11.08.2020 19.00


Skogheim - Brekkefossen - Heimset
Skogheim - Brekkefossen - Heimset vil grunna arbeid på høgspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 08.08.2020 14.47

Gloppen

Utkopling

11.08.2020 09.00

Innkopling

11.08.2020 15.00


Sagefossen - Nesholmen - Grønevika
Sagefossen - Nesholmen - Grønevika vil grunna arbeid på høgspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 08.08.2020 14.42

Kinn

Utkopling

12.08.2020 09.30

Innkopling

12.08.2020 13.00


Øya Kinn
Kundar på sør for vår nettstasjon på øya Kinn i Kinn kommune vil grunna arbeid på lågspent vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 08.08.2020 15.01