STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

26.01.2021 08.24

Bremanger

Vindspoll-Mulehamn

Vindspoll-Mulehamn er fortsatt utan straum grunna ukjent Årsak.

26.01.2021 13.06

27.01.2021 10.00

27.01.2021 11.30

Kinn

Transformator 22155 Halsør Boligfelt

Transformator 22155 Halsør Boligfelt vil grunna nødvendig vedlikehold vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

22.01.2021 10.12

27.01.2021 13.00

27.01.2021 14.30

Kinn

Transformator 21140 Midtgård gt.4 Måløy

Transformator 21140 Midtgård gt.4 Måløy vil grunna nødvendig vedlikehold vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

22.01.2021 12.04

28.01.2021 09.00

28.01.2021 13.00

Kinn

Transformator 22500 Vedvik 2

Transformator 22500 Vedvik 2 vil grunna bytte av uisolert lågspentlinje til EX vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

26.01.2021 09.33

28.01.2021 13.00

28.01.2021 17.00

Kinn

Transformator 22500 Vedvik 2

Transformator 22500 Vedvik 2 vil grunna nødvendig vedlikehold vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

26.01.2021 10.08

30.01.2021 09.00

30.01.2021 16.00

Gloppen

Vereide - Rye

Utkopling i angitt tidsrom grunna naudsynt vedlikehald.

25.01.2021 14.56

Bremanger

Utkopling

26.01.2021 08.24

Innkopling


Vindspoll-Mulehamn
Vindspoll-Mulehamn er fortsatt utan straum grunna ukjent Årsak.
Oppdatert: 26.01.2021 13.06

Kinn

Utkopling

27.01.2021 10.00

Innkopling

27.01.2021 11.30


Transformator 22155 Halsør Boligfelt
Transformator 22155 Halsør Boligfelt vil grunna nødvendig vedlikehold vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 22.01.2021 10.12

Kinn

Utkopling

27.01.2021 13.00

Innkopling

27.01.2021 14.30


Transformator 21140 Midtgård gt.4 Måløy
Transformator 21140 Midtgård gt.4 Måløy vil grunna nødvendig vedlikehold vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 22.01.2021 12.04

Kinn

Utkopling

28.01.2021 09.00

Innkopling

28.01.2021 13.00


Transformator 22500 Vedvik 2
Transformator 22500 Vedvik 2 vil grunna bytte av uisolert lågspentlinje til EX vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 26.01.2021 09.33

Kinn

Utkopling

28.01.2021 13.00

Innkopling

28.01.2021 17.00


Transformator 22500 Vedvik 2
Transformator 22500 Vedvik 2 vil grunna nødvendig vedlikehold vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 26.01.2021 10.08

Gloppen

Utkopling

30.01.2021 09.00

Innkopling

30.01.2021 16.00


Vereide - Rye
Utkopling i angitt tidsrom grunna naudsynt vedlikehald.
Oppdatert: 25.01.2021 14.56