STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

20.01.2020 09.00

20.01.2020 16.00

Gloppen

Delar av Jærane trafo i Gloppen

Delar av Jærane trafo i Gloppen vil grunna Arbeid på lavspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

16.01.2020 10.50

21.01.2020 17.00

21.01.2020 20.00

Bremanger

Trafor Rådhuset. (rådhus, legesenter og nokre hus sør/sør-aust for Rådhuset)

Trafor Rådhuset. (rådhus, legesenter og nokre hus sør/sør-aust for Rådhuset) vil grunna feilretting vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

17.01.2020 09.50

22.01.2020 09.00

22.01.2020 12.00

Bremanger

Kundane på vestsida av trafo Dombstein

Kundane på vestsida av trafo Dombstein vil grunna oppgradering lavspent vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

17.01.2020 15.23

Gloppen

Utkopling

20.01.2020 09.00

Innkopling

20.01.2020 16.00


Delar av Jærane trafo i Gloppen
Delar av Jærane trafo i Gloppen vil grunna Arbeid på lavspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 16.01.2020 10.50

Bremanger

Utkopling

21.01.2020 17.00

Innkopling

21.01.2020 20.00


Trafor Rådhuset. (rådhus, legesenter og nokre hus sør/sør-aust for Rådhuset)
Trafor Rådhuset. (rådhus, legesenter og nokre hus sør/sør-aust for Rådhuset) vil grunna feilretting vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 17.01.2020 09.50

Bremanger

Utkopling

22.01.2020 09.00

Innkopling

22.01.2020 12.00


Kundane på vestsida av trafo Dombstein
Kundane på vestsida av trafo Dombstein vil grunna oppgradering lavspent vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 17.01.2020 15.23