STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

08.06.2020 09.00

08.06.2020 16.00

Gloppen

Devik

Devik vil grunna arbeid på lågspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

04.06.2020 20.56

09.06.2020 09.30

09.06.2020 11.30

Bremanger

Endal

Endal vil grunna kabelarbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

05.06.2020 16.25

10.06.2020 08.00

10.06.2020 08.30

Kinn

Ivahavet

Ivahavet vil grunna arbeid i nettet ha 2 straumstansar: kl 08-08:30 og kl 14-14:30. Innkoplingstidene må sjåast som estimert.

05.06.2020 17.23

Gloppen

Utkopling

08.06.2020 09.00

Innkopling

08.06.2020 16.00


Devik
Devik vil grunna arbeid på lågspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 04.06.2020 20.56

Bremanger

Utkopling

09.06.2020 09.30

Innkopling

09.06.2020 11.30


Endal
Endal vil grunna kabelarbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 05.06.2020 16.25

Kinn

Utkopling

10.06.2020 08.00

Innkopling

10.06.2020 08.30


Ivahavet
Ivahavet vil grunna arbeid i nettet ha 2 straumstansar: kl 08-08:30 og kl 14-14:30. Innkoplingstidene må sjåast som estimert.
Oppdatert: 05.06.2020 17.23