STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

05.07.2020 21.30

06.07.2020 06.00

Bremanger

Rise til Bossomnen

Endra tidspkt, Rise til Bossomnen vil grunna nødvendig arbeid på Rise i forb. med sprengningsarbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

03.07.2020 12.25

08.07.2020 09.00

08.07.2020 12.00

Kinn

delar av Holvik

Delar av Holvik vil grunna nødvendig arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

03.07.2020 14.01

08.07.2020 09.00

08.07.2020 12.00

Kinn

Delar av trafo Langenes

Delar av trafo Langenes vil grunna nødvendig arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

03.07.2020 14.12

Bremanger

Utkopling

05.07.2020 21.30

Innkopling

06.07.2020 06.00


Rise til Bossomnen
Endra tidspkt, Rise til Bossomnen vil grunna nødvendig arbeid på Rise i forb. med sprengningsarbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 03.07.2020 12.25

Kinn

Utkopling

08.07.2020 09.00

Innkopling

08.07.2020 12.00


delar av Holvik
Delar av Holvik vil grunna nødvendig arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 03.07.2020 14.01

Kinn

Utkopling

08.07.2020 09.00

Innkopling

08.07.2020 12.00


Delar av trafo Langenes
Delar av trafo Langenes vil grunna nødvendig arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 03.07.2020 14.12