STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

30.11.2020 09.00

30.11.2020 11.30

Gloppen

Breimslia-Svoda-Karistova

Breimslia-Svoda-Karistova vil grunna nødvendig vedlikehald vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

26.11.2020 12.27

01.12.2020 09.00

01.12.2020 12.00

Kinn

Ausevik 2

Ausevik 2 vil grunna naudsynt vedlikehold vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

27.11.2020 13.34

01.12.2020 10.30

01.12.2020 13.30

Kinn

Hopen

Hopen vil grunna naudsynt vedlikehold vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

27.11.2020 13.37

01.12.2020 12.00

01.12.2020 15.00

Kinn

Holmesund

Holmesund vil grunna naudsynt vedlikehold vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

27.11.2020 13.38

01.12.2020 13.30

01.12.2020 16.30

Kinn

Nyttingnes

Nyttingnes vil grunna naudsynt vedlikehold vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

27.11.2020 13.41

Gloppen

Utkopling

30.11.2020 09.00

Innkopling

30.11.2020 11.30


Breimslia-Svoda-Karistova
Breimslia-Svoda-Karistova vil grunna nødvendig vedlikehald vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 26.11.2020 12.27

Kinn

Utkopling

01.12.2020 09.00

Innkopling

01.12.2020 12.00


Ausevik 2
Ausevik 2 vil grunna naudsynt vedlikehold vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 27.11.2020 13.34

Kinn

Utkopling

01.12.2020 10.30

Innkopling

01.12.2020 13.30


Hopen
Hopen vil grunna naudsynt vedlikehold vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 27.11.2020 13.37

Kinn

Utkopling

01.12.2020 12.00

Innkopling

01.12.2020 15.00


Holmesund
Holmesund vil grunna naudsynt vedlikehold vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 27.11.2020 13.38

Kinn

Utkopling

01.12.2020 13.30

Innkopling

01.12.2020 16.30


Nyttingnes
Nyttingnes vil grunna naudsynt vedlikehold vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 27.11.2020 13.41