STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

22.10.2018 09.00

22.10.2018 15.00

Gloppen

Øvre Gimmestad

Straumstans: Delar av Øvre Gimmestad trafokrets i Gloppen vil grunna Naudsynt vedlikehold vere utan straum frå måndag 22.okt kl.09:00 til omlag kl.15:00. SFE Nett, vaktnr. 57884800.. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

18.10.2018 11.33

22.10.2018 09.30

22.10.2018 09.40

Flora

Svardal og Steindal

Svardal og Steindal vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

19.10.2018 09.36

22.10.2018 10.00

22.10.2018 12.00

Askvoll

Eimind-Follevåg og Granefjell-Høyvikbygda-øyane nord for Atløy

Eimind-Follevåg og Granefjell-Høyvikbygda-øyane nord for Atløy vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

19.10.2018 12.39

22.10.2018 10.00

22.10.2018 11.30

Flora

Trafo Marøy

Trafo Marøy vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

19.10.2018 15.38

22.10.2018 11.00

22.10.2018 14.00

Bremanger

Sørgulen og Sagebø

Sørgulen og Sagebø vil grunna arbeid på høgspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

19.10.2018 07.56

24.10.2018 09.00

24.10.2018 10.00

Flora

deler av trafo Nyborg

deler av trafo Nyborg vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

19.10.2018 13.18

Gloppen

Utkopling

22.10.2018 09.00

Innkopling

22.10.2018 15.00


Øvre Gimmestad
Straumstans: Delar av Øvre Gimmestad trafokrets i Gloppen vil grunna Naudsynt vedlikehold vere utan straum frå måndag 22.okt kl.09:00 til omlag kl.15:00. SFE Nett, vaktnr. 57884800.. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 18.10.2018 11.33

Flora

Utkopling

22.10.2018 09.30

Innkopling

22.10.2018 09.40


Svardal og Steindal
Svardal og Steindal vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 19.10.2018 09.36

Askvoll

Utkopling

22.10.2018 10.00

Innkopling

22.10.2018 12.00


Eimind-Follevåg og Granefjell-Høyvikbygda-øyane nord for Atløy
Eimind-Follevåg og Granefjell-Høyvikbygda-øyane nord for Atløy vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 19.10.2018 12.39

Flora

Utkopling

22.10.2018 10.00

Innkopling

22.10.2018 11.30


Trafo Marøy
Trafo Marøy vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 19.10.2018 15.38

Bremanger

Utkopling

22.10.2018 11.00

Innkopling

22.10.2018 14.00


Sørgulen og Sagebø
Sørgulen og Sagebø vil grunna arbeid på høgspentnettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 19.10.2018 07.56

Flora

Utkopling

24.10.2018 09.00

Innkopling

24.10.2018 10.00


deler av trafo Nyborg
deler av trafo Nyborg vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 19.10.2018 13.18