STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

14.04.2021 12.30

14.04.2021 14.00

Bremanger

Sørbotten

Sørbotten vil grunna nødvendig utbetringar vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

12.04.2021 13.08

15.04.2021 09.00

15.04.2021 14.00

Sunnfjord

Engebø-Liaverpet

Engebø-Liaverpet vil grunna ombygging av høgspentlinje vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

12.04.2021 15.17

15.04.2021 09.00

15.04.2021 14.00

Stad

Bjørlo

Bjørlo vil grunna arbeid med lavspentforsyninga vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

12.04.2021 17.06

15.04.2021 11.00

15.04.2021 15.30

Askvoll

Nikøy

Nikøy vil grunna arbeid på nettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

13.04.2021 10.53

15.04.2021 13.00

15.04.2021 15.00

Sunnfjord

Redal-Liaverpet

Redal-Liaverpet vil grunna tilbakekopling frå agregat til normalforsyning vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

12.04.2021 15.22

Bremanger

Utkopling

14.04.2021 12.30

Innkopling

14.04.2021 14.00


Sørbotten
Sørbotten vil grunna nødvendig utbetringar vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 12.04.2021 13.08

Sunnfjord

Utkopling

15.04.2021 09.00

Innkopling

15.04.2021 14.00


Engebø-Liaverpet
Engebø-Liaverpet vil grunna ombygging av høgspentlinje vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 12.04.2021 15.17

Stad

Utkopling

15.04.2021 09.00

Innkopling

15.04.2021 14.00


Bjørlo
Bjørlo vil grunna arbeid med lavspentforsyninga vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 12.04.2021 17.06

Askvoll

Utkopling

15.04.2021 11.00

Innkopling

15.04.2021 15.30


Nikøy
Nikøy vil grunna arbeid på nettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 13.04.2021 10.53

Sunnfjord

Utkopling

15.04.2021 13.00

Innkopling

15.04.2021 15.00


Redal-Liaverpet
Redal-Liaverpet vil grunna tilbakekopling frå agregat til normalforsyning vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 12.04.2021 15.22