STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

22.05.2019 08.30

22.05.2019 10.30

Selje

Trafo Beitvedt

Trafo Beitvedt vil grunna vedlikehaldsarbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

20.05.2019 09.07

22.05.2019 09.00

22.05.2019 15.00

Selje

Stave Ytre

Stave Ytre vil grunna ombyggingsarbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

21.05.2019 16.15

23.05.2019 09.00

23.05.2019 12.00

Vågsøy

Kunder på nordsida av trafo Indre Nore

Kunder på nordsida av trafo Indre Nore vil grunna vedlikehaldsarbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

21.05.2019 09.51

23.05.2019 10.00

23.05.2019 13.00

Bremanger

Novelandet, Eikedalen og Ryland skule til Nødset

Novelandet, Eikedalen og Ryland skule til Nødset vil grunna vedlikehaldsarbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

21.05.2019 14.45

Selje

Utkopling

22.05.2019 08.30

Innkopling

22.05.2019 10.30


Trafo Beitvedt
Trafo Beitvedt vil grunna vedlikehaldsarbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 20.05.2019 09.07

Selje

Utkopling

22.05.2019 09.00

Innkopling

22.05.2019 15.00


Stave Ytre
Stave Ytre vil grunna ombyggingsarbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 21.05.2019 16.15

Vågsøy

Utkopling

23.05.2019 09.00

Innkopling

23.05.2019 12.00


Kunder på nordsida av trafo Indre Nore
Kunder på nordsida av trafo Indre Nore vil grunna vedlikehaldsarbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 21.05.2019 09.51

Bremanger

Utkopling

23.05.2019 10.00

Innkopling

23.05.2019 13.00


Novelandet, Eikedalen og Ryland skule til Nødset
Novelandet, Eikedalen og Ryland skule til Nødset vil grunna vedlikehaldsarbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 21.05.2019 14.45