SFE-konsernet på web

SFE <picture/>

SFE Nett er eit dotterselskap i SFE-konsernet, som også produserer og sel straum. Konsernet har 260 tilsette og er blant dei største kraftkonserna på Vestlandet.

På grunn av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sine krav til nettselskapa sin nøytralitet på Internett, er informasjon frå nettselskapet og resten av konsernet på to ulike nettdomener. På konsernet sine heimesider finn du meir informasjon om produksjons- og straumsalsverksemdene, vår sponsorverksemd, ledige stillingar og karrieremoglegheiter, finansiell- og eigarinformasjon, med meir.