NETTLEIGE PRIVATPERSONAR

Nettleiga du betaler skal dekkje dei kostnadene SFE Nett har med å transportere straumen sikkert fram til deg. Det er styresmaktene, representert ved NVE (Noregs Vassdrags- og Energidirektorat), som regulerer kor høg nettleiga kan vere i dei enkelte områda av landet. Nettleiga består av ein del som skal dekkje SFE Nett sine drifts- og utbyggingskostnader, i tillegg kjem avgifter som vi krev inn på vegne av staten (utgjer om lag 40%).

Nettleige 2021, bustadar og fritidsbustadar, inkl. avgifter*:

 Energiledd: 56,04 (øre/kWh)
 Fastbeløp: 3 000 kr

*MVA, forbruksavgift og ENOVA-avgift

 Byggjestraum, inkl. mva:

Leige av skap: 500 kr/månad
Energiledd: 56,04 (øre/kWh)
Oppmontering av byggeskap: 2 200 kr
Nedmontering av byggeskap: 2 200 kr
Tillegg for montering på kabelende: 2 200 kr

Tilkobling/fråkobling, inkl. mva: 4 125 kr