NETTLEIGE PRIVATPERSONAR

Nettleiga du betaler skal dekkje dei kostnadene SFE Nett har med å transportere straumen sikkert fram til deg. Det er styresmaktene, representert ved NVE (Noregs Vassdrags- og Energidirektorat), som regulerer kor høg nettleiga kan vere i dei enkelte områda av landet. Nettleiga består av ein del som skal dekkje SFE Nett sine drifts- og utbyggingskostnader, i tillegg kjem avgifter som vi krev inn på vegne av staten (utgjer om lag 40%).

Nettleige 2019, bustadar og fritidsbustadar, inkl. avgifter*:

 Energiledd: 62,60 (øre/kWh)
 Fastbeløp: 3 000 kr

*MVA, forbruksavgift og ENOVA-avgift

 Byggjestraum, inkl. mva:

Leige av skap: 370 kr/månad
Energiledd: 62,60 (øre/kWh)
Oppmontering av byggeskap: 1 800 kr
Nedmontering av byggeskap: 1 800 kr
Tillegg for montering på kabelende: 1 800 kr