STENGE/OPNE STRAUM

Om du ønskjer å stengje av straumen i ein bustad eller eit anlegg som ikkje er i bruk, kan du ta kontakt med kundesenteret vårt på telefon 57 88 48 50 eller epost .

Det kostar kr 2000,- å opne igjen. Om du treng straumen attende på eit tidspunkt utanom opningstida til SFE Nett, kostar det kr 3350,-. Gebyr for stenging/opning av straum gjeld dersom:

  • Du ønskjer å kople straum på eit anlegg som har vore avstengt
  • Anlegget ditt har vore stengt av omsyn til tryggleik (DLE/Etrygg har stengt av straumen i bustaden din på grunn av tilstanden til det elektriske anlegget)
  • Du har mista straumen på grunn av manglande betaling