Lover og forskrifter

Tilsynsarbeidet er forankra i "Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr", med underliggande forskrifter: 

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Sjå elles DSB si webside for nyttig informasjon og verktøy du treng for å forstå, bruke og følgje regelverket i din arbeidskvardag.