DET LOKALE ELTILSYN (DLE)

Alle nettselskap i Noreg er pålagde av DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) å føre tilsyn med elektriske anlegg og utstyr i sitt nettområde. SFE Nett er Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) i kommunane Eid, Gloppen, Vågsøy, Selje, Bremanger, Flora, Askvoll og i delar av Naustdal.

Kontrollselskapet Etrygg utfører oppdrag på vegne av DLE i SFE Nett sitt forsyningsområde.

SFE Nett sin kontaktperson for spørsmål til DLE er:

Karl-Arne Rimmen
Tlf: 577 46 149
E-post: karl.rimmen@sfe.no