INFORMASJON TIL EL-ENTERPRENØRAR

SFE <picture/>

Her kan du som el-entreprenør finne nyttig informasjon.

Administrative bestemmelsar og krav til målepunkt
REN-blad 4000 til 4003 er gjeldande retningslinjer knytt til måling av uttak i SFE Nett sitt konsesjonsområde:

Administrative bestemmelsar og tekniske krav ved tilknyting av småkraft
REN-blad i 3000-serien er gjeldande ved tilknyting av nye småkraftanlegg til SFE Nett sitt distribusjonsnett.

Elsmart nettmelding
Som El-entreprenør kan du no enkelt levere nettmelding via elsmart. Registrer deg på www.elsmart.com

Skjema for bestilling av måleustyr finn du her.