SFE NETT

Straumbrot og utkoplingar

P = Planlagt utkopling
U = Uventa straumbrot

NB: Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Type Utkopling Innkopling Kommune Hending Oppdatert
U 18.05.18 18:24 Selje

Seljeøya er no utan straum grunna mulig kabelfeil.

18.05.18 18:36
U 21.05.18 10:54 Flora

Vevlingen og Hovden er no utan straum grunna feil.

21.05.18 10:57
U 23.05.18 11:01 Askvoll

Helleset er no utan straum grunna problem med aggregat.

23.05.18 11:07
P 28.05.18 09:30 28.05.18 14:30 Flora

Svardal og Steindal vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom.

25.05.18 14:42
P 28.05.18 17:00 28.05.18 20:00 Flora

Industrivegen Vest vil grunna graving under høgspentkabel vere utan straum i angitt tidsrom.

25.05.18 08:21
NB: Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Uventa straumbrot - Selje

Utkopling 18.05.18 18:24
Innkopling
Meir info

Seljeøya er no utan straum grunna mulig kabelfeil.

Oppdatert: 18.05.18 18:36

Uventa straumbrot - Flora

Utkopling 21.05.18 10:54
Innkopling
Meir info

Vevlingen og Hovden er no utan straum grunna feil.

Oppdatert: 21.05.18 10:57

Uventa straumbrot - Askvoll

Utkopling 23.05.18 11:01
Innkopling
Meir info

Helleset er no utan straum grunna problem med aggregat.

Oppdatert: 23.05.18 11:07

Planlagt utkopling - Flora

Utkopling 28.05.18 09:30
Innkopling 28.05.18 14:30
Meir info

Svardal og Steindal vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom.

Oppdatert: 25.05.18 14:42

Planlagt utkopling - Flora

Utkopling 28.05.18 17:00
Innkopling 28.05.18 20:00
Meir info

Industrivegen Vest vil grunna graving under høgspentkabel vere utan straum i angitt tidsrom.

Oppdatert: 25.05.18 08:21

 

 

SFE Nett AS
57 88 47 00

Postadresse
Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane

Besøksadresse
Sandane: Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane
Florø: Hamregata 1, Florø