STRAUMBROT OG UTKOPLINGAR

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først nedenfor om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot.

Det kan ta nokre minutt frå straumbrot i høgspentnettet til meldinga dukkar opp her, sidan publisering blir gjort manuelt på driftssentralen. Driftssentralen vil forsøke omkoplingar og eventuelt mobilisere mannskap for feilsøk/-retting før melding blir lagt ut. Saknar du info om straumbrot du opplever, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

Eventuelt tidspunkt for innkopling er estimat. Straumen kan bli tilkopla både før og etter dette tidspunktet.

Planlagt utkobling
Uventa straumbrot

Type

Utkopling

Innkopling

Kommune

Hending

Oppdatert

11.12.2018 09.00

11.12.2018 09.30

Eid

Trafokrets Nordnes 1

Trafokrets Nordnes 1 vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

10.12.2018 09.18

11.12.2018 10.00

11.12.2018 13.00

Bremanger

Langenes aust - Bossomnen

Langenes aust - Bossomnen vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

07.12.2018 14.30

13.12.2018 08.00

13.12.2018 09.00

Vågsøy

Lefdal-Maurstad og Kalneset

Lefdal-Maurstad og Kalneset vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

11.12.2018 08.55

13.12.2018 09.00

13.12.2018 15.00

Gloppen

Trafo Eide

Trafo Eide vil grunna Arbeid i nettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.

10.12.2018 13.54

Eid

Utkopling

11.12.2018 09.00

Innkopling

11.12.2018 09.30


Trafokrets Nordnes 1
Trafokrets Nordnes 1 vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 10.12.2018 09.18

Bremanger

Utkopling

11.12.2018 10.00

Innkopling

11.12.2018 13.00


Langenes aust - Bossomnen
Langenes aust - Bossomnen vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 07.12.2018 14.30

Vågsøy

Utkopling

13.12.2018 08.00

Innkopling

13.12.2018 09.00


Lefdal-Maurstad og Kalneset
Lefdal-Maurstad og Kalneset vil grunna arbeid vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 11.12.2018 08.55

Gloppen

Utkopling

13.12.2018 09.00

Innkopling

13.12.2018 15.00


Trafo Eide
Trafo Eide vil grunna Arbeid i nettet vere utan straum i angitt tidsrom. Innkoplingstid må sjåast som estimert.
Oppdatert: 10.12.2018 13.54