SFE NETT

Kontakt Oss

  • Send e-post
  • 57 88 47 00 (sentralbord)
  • 57 88 48 50 (kundesenter)
  • 57 88 48 00 (feilmelding)

SFE Nett investerer for betre nettkapasitet og forsyningstryggleik

SFE Nett investerer årleg 150 millionar i fornying av nettet. Dette kjem i tillegg til eit stort budsjett for drift og vedlikehald av eksisterande nett. Dette legg til rette for auka verdiskaping og utvikling, og reduserer risikoen for at næringslivet opplever kostbare driftsstansar.

SFE Nett AS
57 88 47 00

Postadresse
Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane

Besøksadresse
Sandane: Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane
Florø: Hamregata 1, Florø