SFE NETT

Har du mista straumen?

Har du mista straumen, og meiner feilen ikkje ligg i huset sitt elektriske anlegg? Sjå først om vi har registrert planlagde utkoplingar for arbeid i høgspentnettet eller om vi har registrert uventa straumbrot. Finn du ingen informasjon der, så er det fint om du tek kontakt med oss på telefon 57 88 48 00.

NB: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.

SFE Nett AS
57 88 47 00

Postadresse
Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane

Besøksadresse
Sandane: Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane
Florø: Hamregata 1, Florø