SFE NETT

Stenging av straum

Om du ønskjer å stengje av straumen i ein bustad eller eit anlegg som ikkje er i bruk, kan du ta kontakt med kundesenteret vårt på telefon 57 88 48 50 eller epost  kundesenter@sfenett.no.

Det kostar kr. 2000 å opne igjen. Om du treng straumen attende på eit tidspunkt utanom opningstida til SFE Nett, kostar det kr. 3350.

Gebyr for stenging/opning av straum gjeld dersom:

  • Anlegget ditt er stengt av omsyn til tryggleik (DLE/Etrygg har stengt av straumen i bustaden din på grunn av tilstanden til det elektriske anlegget)
  • Du har mista straumen på grunn av manglande betaling.
  • Du ønskjer å kople på straum etter at anlegget har vore stengt

SFE Nett AS
57 88 47 00

Postadresse
Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane

Besøksadresse
Sandane: Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane
Florø: Hamregata 1, Florø