SFE NETT

Skuleinformasjon

DLE gjennomfører årleg undervisning for 6. og 9. klasser ved alle skular innan forsyningsområdet. DLE leiger Etrygg til informasjonsarbeidet.

I grunnskulen får 9. klassetrinn informasjon om straumen sin verknad og bruksområde. I tillegg får dei prøve seg på enkle koplingar av straumkrinsar.

6. klassetrinn får informasjon om rett bruk av elektrisk utstyr og hjelpemiddel, sett i samanheng med berørings- og branntryggleik. Dei får óg ei praktisk øving i bruk at brannslokningsapparat. Tilbodet til 6. klasse er i samarbeid med brannvesenet i den enkelte kommune.

Ta kontakt med Etrygg for meir informasjon.

SFE Nett AS
57 88 47 00

Postadresse
Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane

Besøksadresse
Sandane: Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane
Florø: Hamregata 1, Florø