SFE NETT

Ny straummålar i 2018

Alle SFE Nett sine kundar skal byte straummålar, også du som har automatisk straummålar frå før. Det er selskapet Eltel som skal installere dei fleste målarane hos kundane våre.

Kva skjer?
Du vil få eit informasjonsbrev i posten 1 - 3 månadar før vi skal byte målaren din. Eit par veker i forkant vil du få eit brev frå Eltel med forslag til tidspunkt for målarbyte, og her skal du bekrefte tilbake ved hjelp av sms eller telefon, om tidspunktet passar. Om sikringsskapet ditt er inne i bustaden din, er det viktig at det er nokon heime i tidsrommet montøren kjem. Sjølve målarbytet tek om lag 35 minutt og straumen vil då vere vekke.

Når skal det skje?
Vi startar med ein liten del i Brandsøyområdet i Flora i februar 2018. Vidare har vi følgjande tidsplan i 2018:
Storebru - Hyen - Hestenesøyra, Eikefjord, Naustdal, Askvoll: April-juni
Resten av Flora: Juni-august
Bremanger, Svelgen: Juli - september
Selje, Måløy: September-november
Eid og resten av Gloppen: November-desember

NB! Det kan verte små forskyvingar i tidspunkt.


Lær meir om dei nye målarane her.

Har du spørsmål om dei nye automatiske målarane, ta kontakt med kundesenteret vårt på 57 88 48 50.

SFE Nett AS
57 88 47 00

Postadresse
Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane

Besøksadresse
Sandane: Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane
Florø: Hamregata 1, Florø