SFE NETT

Treng du provisorisk straum

Treng du midlertidig straumuttak i samband med eit byggjeprosjekt eller ved eit arrangement? Hos SFE Nett kan du leige straumskap.

Vi leiger ut straumskap for deg som har behov for provisorisk straum i kommunar der vi har ansvar for distribusjonsnettet (Gloppen, Eid, Selje, Vågsøy, Bremanger, Flora, Askvoll). Provisoriske uttak er kjenneteikna med at dei er tidsavgrensa til 2 år. SFE Nett står for opp- og nedmontering av skapet, og det skal teiknast ei kontrakt med oss før oppkopling.

Prisar byggjestraum 2017:

Leige av skap: 370 kr/måned
Energiledd. 60,56 (øre/kWh)
Oppmontering av byggeskap: 1 800 kr
Nedmontering av byggeskap: 1 800 kr

Tillegg for montering på kabelende: 1 800 kr

Alle beløpene er inkl mva.

Minste leigekostnad er kr 370 per månad, sjølv om leigeperioden verte kortare. Energikostnaden vert rekna ut i frå faktisk forbruk.

*) Byggjeskapet blir sett opp på næraste stolpe eller kabelskap. Dersom ikkje slikt er tilgjengeleg i nærleiken, kan prisen verte høgare.

Til større prosjekt kan ein leige ein byggsentral. Kontakt oss for meir informasjon om dette.

Ta kontakt på hilde.orjansen@sfe.no / 57 74 61 34, eventuelt brynhild.loken@sfe.no / 57 74 61 31, for å inngå kontrakt om byggjestraum eller dersom du har spørsmål. Ha klart gards- og bruksnummer innan du tek kontakt.

SFE Nett AS
57 88 47 00

Postadresse
Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane

Besøksadresse
Sandane: Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane
Florø: Hamregata 1, Florø