SFE NETT

Nettleige

Nettleiga du betaler skal dekkje dei kostnadene SFE Nett har med å transportere
straumen sikkert fram til deg. Det er styresmaktene, representert ved NVE (Noregs
Vassdrags- og Energidirektorat), som regulerer kor høg nettleiga kan vere i dei enkelte områda av landet.

Nettleiga består av ein del som skal dekkje SFE Nett sine drifts- og utbyggingskostnader, i tillegg kjem avgifter som vi krev inn på vegner av staten (utgjer om lag 40%). 

Prisar nettleige 2018, bustadar og fritidsbustadar, inkl. avgifter*: 
Energiledd (øre/kWh): 62,73
Fastbeløp: 3000 kr

*MVA, forbruksavgift og Enova-avgift

Byggestraum, inkl. mva:
Leige av skap: 370 kr/måned
Energiledd (øre/kWh): 62,73
Oppmontering av byggeskap: 1 800 kr
Nedmontering av byggeskap: 1 800 kr

Tillegg for montering på kabelende: 1 800 kr

Tidsdifferensiering

Ein sesongregulert justering av pris kan ein få på førespurnad.

  • Vinter + 1,25 øre
  • Sommer - 1,875 øre

Kontakt Oss

  • Send e-post
  • 57 88 47 00 (sentralbord)
  • 57 88 48 50 (kundesenter)
  • 57 88 48 00 (feilmelding)

SFE Nett AS
57 88 47 00

Postadresse
Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane

Besøksadresse
Sandane: Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane
Florø: Hamregata 1, Florø