SFE NETT

Elektrisitetstilsyn

SFE Nett er pålagde å føre tilsyn med elektriske anlegg innan sitt nettområde. Det lokale eltilsynet ved SFE Nett er ein del av det offentlige tilsynsapparatet for eltryggleik, og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Karl Arne Rimmen er SFE Nett sin representant for DLE. Han kan kontaktast på telefon
57 74  61 49 eller på e-post karl.rimmen@sfe.no.

Etrygg er kontrollselskapet som utfører oppdrag på vegne av DLE i SFE og Sunnfjord Energi sine forsyningsområde. Etrygg skal gjennomføre dei lovpålagde kontrollane av elektriske anlegg. Etrygg er eigd av SFE, Sunnfjord Energi og BKK. Du kan lese meir om Etrygg på www.etrygg.no.

SFE Nett AS
57 88 47 00

Postadresse
Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane

Besøksadresse
Sandane: Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane
Florø: Hamregata 1, Florø