SFE NETT

Treng du provisorisk straum

Treng du midlertidig straumuttak i samband med eit byggjeprosjekt eller ved eit arrangement? Hos SFE Nett kan du leige straumskap.

Vi leiger ut straumskap til dykk som har behov for provisorisk straum i kommunar der vi har ansvar for distribusjonsnettet (Flora, Gloppen, Eid, Selje, Vågsøy, Bremanger, Askvoll og delar av Naustdal). Provisoriske uttak er kjenneteikna med at dei er tidsavgrensa til 2 år. SFE Nett står for opp- og nedmontering av skapet, og det skal teiknast ei kontrakt med oss før oppkopling.


Prisar byggjestraum bedrift, 2017:
Fastledd: 2280 kr per år
Energiledd. 31,13 kr
Forbruksavg. 16,32  øre/kWh
Enova-avgift 800 kr/år
Leige byggestraumskap 160  kr/mnd
Leige byggestraumsentral 200  kr/mnd
Oppmontering av byggeskap: 1 600 kr
Nedmontering av byggeskap: 1 600 kr

Minste leigekostnad er kr 160 per månad, sjølv om leigeperioden er kortare. Energikostnaden vert rekna ut i frå faktisk forbruk.

*) Byggjeskapet blir sett opp på næraste stolpe eller kabelskap. Dersom ikkje slikt er tilgjengeleg i nærleiken, kan prisen verte høgare.

Til større prosjekt kan ein leige ein byggsentral. Kontakt oss for meir informasjon om dette.

Ta kontakt med Hilde Ørjansen på telefon 57 74 61 34, eventuelt Brynhild Løken 57 74 61 31 for å inngå kontrakt om byggjestraum eller dersom du har spørsmål. Ha klart gards- og bruksnummer innan du tek kontakt.

SFE Nett AS
57 88 47 00

Postadresse
Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane

Besøksadresse
Sandane: Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane
Florø: Hamregata 1, Florø