SFE NETT

Nettleige

Nettleiga du betaler skal dekkje dei kostnadene SFE Nett har med å transportere straumen sikkert fram til deg. Det er styresmaktene, representert ved NVE (Noregs
Vassdrags- og Energidirektorat), som regulerer kor høg nettleiga kan vere i dei enkelte
områda av landet.

For å redusere risikoen for driftsavbrot, investerer vi over 150 millionar kroner årleg i nettforsyning. Dette kjem i tillegg til eit stort budsjett for drift og vedlikehald av det eksisterande nettet.

Nettleiga består av ein del som skal dekkje SFE Nett sine drifts- og utbyggingskostnader, i tillegg kjem avgifter som vi krev inn på vegner av staten. 

Prisar nettleige, energiavrekna, lita næring 2018: 
Energiledd (øre/kWh): 32,60
Fastledd: 2400 kr per år
Forbruksavgift  16,58  øre/kWh
Enova-avgift  800  kr/år

Bedrifta sin næringskode avgjer type forbruksavgift. Det er tre ulike nivå:
Full forbruksavgift/forbruksavgift etter redusert sats/ingen forbruksavgift

Næring med effektavrekning:
Fastledd  12 920  kr/år
Energiledd  7,92  øre/kWh
Forbruksavg.  16,58  øre/kWh
Redusert forbruksavg.  0,48  øre/kWh
Enova-avgift  800 kr/år

Effektledd:
0-50 kW  960 kr/kW
50-100 kW  930 kr/kW
100-200 kW  884  kr/kW
200-500 kW  805  kr/kW
500-1000 kW  767  kr/kW
Over 1000 kW  744 kr/kW
  
Reaktiv effekt
(Gjeld kundar med effektuttak større enn 150 kW og effektfaktor mindre enn 0,9)
225  kr/kVAr

Byggestraum bedrift:
Fastledd: 2 400 kr per år
Energiledd. 32,60 kr
Forbruksavg.  16,58  øre/kWh
Enova-avgift  800 kr/år
Leige byggestraumskap  296  kr/mnd
Leige byggestraumsentral  344  kr/mnd
Oppmontering av byggeskap: 1 440 kr
Nedmontering av byggeskap: 1 440 kr

Sesongdifferensiering + 1,25 øre/kWh vinter
(inkl. mva) - 1,875 øre/kWh sommar
  
Umålte anlegg, fastledd  1 200  kr/år

Tidsdifferensiering

Ein sesongregulert justering av pris kan ein få på førespurnad.

  • Vinter + 1,25 øre
  • Sommer - 1,875 øre

Kontakt Oss

  • Send e-post
  • 57 88 47 00 (sentralbord)
  • 57 88 48 50 (kundesenter)
  • 57 88 48 00 (feilmelding)

SFE Nett AS
57 88 47 00

Postadresse
Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane

Besøksadresse
Sandane: Sørstrandsvegen 227, 6823 Sandane
Florø: Hamregata 1, Florø